MeerJarenOnderhoudsPlan

MJOP staat voor MeerJarenOnderhoudsPlan. Dit is een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijke vervangingen en investeringen aan installaties. Het maken van een MJOP voorkomt dat je voor onverwachte kosten komt te staan. Ook kun je de levensduur van alle materialen verlengen door middel van goed onderhoud en eventuele renovaties.

Conditiemeting

Door middel van het uitvoeren van een conditiemeting kun je een plan maken qua kosten voor installaties in de komende jaren. Het uitvoeren van conditiemetingen volgens NEN 2767 is een van de instrumenten die we inzetten om de status en kwaliteit van gebouwen en installaties te monitoren als goede basis voor een MJOP.

VanderLinden heeft de specialistische kennis in huis om een goed MJOP te maken en een betrouwbare conditiemeting uit te voeren. We schatten de risico’s in en betrekken hierin ook de duurzaamheidsambities. Conditiemeting en MJOP zijn een integraal onderdeel van het onderhoudscontract en daarmee een vast onderwerp in onze overlegstructuur met de opdrachtgever. We zorgen voor minimale onderhoudskosten, maximale kwaliteit en minimale verstoring van je bedrijfsprocessen.

Neem contact met ons op bij interesse in een conditiemeting en MJOP, uitgevoerd en gemaakt door onze experts.