Conditiemeting

Als het gaat om kosten voor onderhoud en vervangingen is inzicht in de staat van de gebouwgebonden installaties nodig. Dat inzicht kan VanderLinden bieden. Een conditiemeting geeft inzicht in het verouderingsgedrag van installaties (of delen hiervan).

Het uitvoeren van conditiemetingen volgens NEN 2767 is een van de instrumenten die we inzetten om de status en kwaliteit van gebouwen en installaties te monitoren. Met deze waardevolle informatie kun je een plan maken qua kosten voor de bestaande installaties in de komende jaren. Daarnaast beschikken wij over de juiste software en actuele kostenkengetallen om invulling te geven aan een maatwerk MJOP (MeerjarenOnderhoudsPlan).

Door middel van het uitvoeren van een conditiemeting kun je een plan maken qua kosten voor installaties in de komende jaren. Het uitvoeren van conditiemetingen volgens NEN 2767 is een van de instrumenten die we inzetten om de status en kwaliteit van gebouwen en installaties te monitoren als goede basis voor een MJOP.

MeerJarenOnderhoudsPlan

MJOP staat voor MeerJarenOnderhoudsPlan. Regelmatig en planmatig onderhoud aan technische installaties verlengt de levensduur aanzienlijk en een MJOP geeft aan welke toekomstige onderhoudsactiviteiten te verwachten zijn. VanderLinden adviseert bij het opstellen van een MJOP en ziet daarnaast toe op het onderhoud. Door het MeerJarenOnderhoudsPlan regelmatig met onze opdrachtgevers te bespreken, en waar nodig te actualiseren, komen onze klanten niet onverwachts voor financiële uitdagingen te staan. Ook niet wanneer er vervangingsactiviteiten plaats moeten vinden. We zorgen voor minimale onderhoudskosten, maximale kwaliteit en een minimale verstoring van bedrijfsprocessen.

Wet- en regelgevingen en duurzaamheidsmaatregelen

VanderLinden kijkt vooruit. Wij weten welke relevante wet- en regelgeving in ontwikkeling is en wij anticiperen op komende duurzaamheidsmaatregelen. De uitfasering van TL-verlichting is hier een voorbeeld van; VanderLinden biedt hierin inzicht in planning en begroting.

VanderLinden heeft de specialistische kennis in huis om een goed MJOP op te stellen. We schatten de risico’s in en betrekken de duurzaamheidsambities van onze klanten.

Onderhoudscontract

Conditiemeting en MJOP zijn een integraal onderdeel van het onderhoudscontract en daarmee een vast onderwerp in onze overlegstructuur met de opdrachtgever. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor een conditiemeting en/of MJOP, uitgevoerd en gemaakt door onze experts.