Kernwaarden

Onze waarden zijn de basis voor hoe we werken en samenwerken. Dat is iets wat we allemaal weten binnen onze netwerkorganisatie van business units. Onze waarden zijn belangrijk omdat ze ons gedrag in de dagelijkse praktijk bepalen in de business unit, in de interactie met andere business units en naar onze klanten toe. Onze merken gebruiken deze waarden ook in hun merkkompas.

Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

Autonomie

Onze business units krijgen autonomie met de mogelijkheid om hun eigen beslissingen te nemen, binnen een bepaald kader. Autonomie omarmt het idee dat elke situatie uniek is, en we geloven in menselijke intelligentie. We streven er ook naar om elke medewerker in staat te stellen zijn of haar talenten en potentieel te ontwikkelen. Autonomie is geen onafhankelijkheid en brengt communicatie en transparantie met zich mee.

Vertrouwen

Vertrouwen is de kern van onze werkrelatie en wordt gevoed door een hechte betrokkenheid, waardoor iedereen zijn talent kan tonen. Vertrouwen wordt gegeven, verdiend en beloond zodat iedereen kan samenwerken. Vertrouwen is gebaseerd op transparantie en staat controle toe.

Solidariteit

We tonen solidariteit binnen VINCI Energies door te werken als onderdeel van een netwerk om kennis, activiteiten en middelen te delen voor meer innovatie, betere prestaties en reactiesnelheid. We werken als een netwerk en we waarderen mensen die bereid zijn om te geven en te delen. Medewerkers en business units tonen ook solidariteit door betrokken te zijn bij de maatschappij en lokale gemeenschappen. Onze solidariteit uit zich in goede en slechte tijden.

Ondernemerschap

We moedigen iedereen aan om initiatieven te nemen, risico’s af te wegen en kansen te grijpen en succes te visualiseren en te verwezenlijken. We hechten waarde aan het vermogen om beslissingen te nemen en resultaten te boeken. “Nee” kunnen zeggen, voorzichtig en selectief zijn, hoort ook bij het ondernemerschap. We erkennen het recht om fouten te maken.

Verantwoordelijkheid

We geven iedereen bevoegdheid en verantwoordelijkheid, ongeacht hun functie binnen de organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers verantwoordelijk kunnen werken en die verantwoordelijkheid aan kunnen. Het is de sleutel tot ons succes.

Kom jij ons team versterken?  (8)