Installatieverantwoordelijkheid

Het doel van de installatieverantwoordelijke (IV-er) is het organiseren, handhaven en/of herstellen van de (elektrische) veiligheid voor alle betrokkenen. Hierbij is de bedrijfscontinuïteit een belangrijk onderdeel. Daarnaast is de IV-er verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om een IV-er aan te stellen en deze taak kan VanderLinden op zich nemen. Heb je vragen over de wettelijk gestelde eisen of wil je een gedelegeerde externe IV-er? Wij geven antwoord op je vragen en nemen desgewenst alle verantwoordelijkheid over.