Stookgasinstallatie inspectie

Stookinstallaties moeten, om het milieu zo min mogelijk te belasten en om ongevallen te voorkomen, zuinig en veilig werken. Daarom moet een stookgas installatie periodiek worden gekeurd. Daarbij is het ook belangrijk dat je stookinstallatie zuinig werkt om zo kosten te besparen. VanderLinden werk volgens de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan deze technische installaties.