Arbeidsmiddelen inspectie

De inspectie arbeidsmiddelen zorgt ervoor dat gebreken aan het licht komen die de veiligheid van mensen en de omgeving in gevaar kunnen brengen. Hierdoor kunnen op tijd maatregelen worden genomen om ongelukken, schades of verstoringen van de bedrijfsvoering te voorkomen. De elektrische arbeidsmiddelen inspectie wordt uitgevoerd conform SCIOS PI Scope 9 of op basis van de verplichtingen van NEN 3140. Alle risico’s en opvallendheden worden door onze specialisten vertaald in een inspectierapport.