Kernwaarden

Alle medewerkers in de VINCI Energies business units handelen vanuit de menselijke waarden ‘solidariteit’, ‘vertrouwen en transparantie’, ‘ondernemerschap’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘empowerment’. Deze gemeenschappelijke waarden bepalen onze manier van doen. Ze voeden de dienstverleningscultuur en het managementmodel van VINCI Energies. Bovendien inspireren ze ook de maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid van de groep.

Meedoen met VINCI Energies betekent bijdragen aan haar prestaties die het dagelijks leven verbeteren en het voor te bereiden op de toekomst. Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

Empowerment

We geven talent de ruimte om zich te ontplooien door elke individuele werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatieven te nemen. De business units bepalen zelf hun ontwikkelingsstrategie en zijn bevoegd om die uit te voeren in overeenstemming met de cultuur van de groep. Empowerment versterkt hun vermogen om snel en creatief én in direct contact met de klanten te handelen.

Verantwoordelijkheid

Ons gemeenschappelijke succes hangt af de verantwoordelijkheid die onze medewerkers krijgen en nemen op elk niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werkzaamheden, collega’s, voor projecten, klanten en hun business unit.

Ondernemerschap

Wij erkennen het vermogen van ieder individu om initiatieven te nemen, mogelijkheden tot succes te zien en die te verwezenlijken. Door ondernemende mensen ontwikkelt onze organisatie zich en kunnen mogelijkheden benut worden. Zo ontstaan nieuwe ideeën en kansen en kunnen we anticiperen op technologische veranderingen en innovaties ten behoeve van onze projecten bij onze klanten.

Vertrouwen en transparantie

We kiezen ervoor om te werken in een sfeer van vertrouwen. Vertrouwen is iets dat wordt gegeven, verdiend, beloond en stelt mensen in staat om samen te werken in de wetenschap dat ze op elkaar kunnen rekenen. Vertrouwen is gebaseerd op transparantie in teams, in relaties met klanten en collega’s, in regels en procedures. Het draagt bij het succes van een netwerkorganisatie.

Solidariteit

Solidariteit is meer dan alleen een principe, het is een werkelijkheid die bestaat door en in het netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen VINCI Energies om de efficiëntie en het vermogen om snel te handelen te verbeteren. Het versterkt ook het gevoel van verbondenheid en vereenvoudigt het samenwerken. Solidariteit komt ook tot uiting in de betrokkenheid van onze medewerkers met de maatschappij. Daaraan kunnen ze een bijdrage leveren via de VINCI Foundation.