Pensioenreceptie en Koninklijke onderscheiding Rien van der Linden